Màn chiếu điện tử 135”

Màn chiếu điện tử 135” Chính Hãng

Giá:

2,100,000 VNĐ

2,100,000 VNĐ

Màu sắc:

Màn chiếu điện tử 135” (Đường chéo)

Kích thước: 96” x 96” (2.4m x 2.4m).

Tỉ lệ: 1:1. Có remote điều khiển từ xa.

Chất liệu: Matte White.

Hiệu: Apolo/Dalite

Màn chiếu điện tử 135” (Đường chéo)

Kích thước: 96” x 96” (2.4m x 2.4m).

Tỉ lệ: 1:1. Có remote điều khiển từ xa.

Chất liệu: Matte White.

Hiệu: Apolo/Dalite