BOOMBOX Chính Hãng

Giá:

9,900,000 VNĐ

10,890,000 VNĐ

Ampli er power:  2 x 30 W

Frepuency respons:  50Hz – 20KHz

Input connections:  Bluetooth 4.2 x (3.5mm)

Battery type:  Lithium-ion (74Wh)

Litstening time on battery power:  >24 hours  

Battery charge time:  <6.5 hours

Size(H x W x D):  254.5x 495 x 195.5mm

Weight:  5.25kg

Màu sắc:

Ampli er power

2 x 30 W

Frepuency respons

50Hz – 20KHz

Input connections

Bluetooth 4.2 x (3.5mm)

Battery type

Lithium-ion (74Wh)

Litstening time on battery power

>24 hours

Battery charge time

<6.5 hours

Size(H x W x D)

254.5 x 495 x 195.5mm

Weight

5.25kg

Sản phẩm khác

XTREME 2 Chính Hãng

4,389,000 VNĐ

XTREME Chính Hãng

6,589,000 VNĐ

FLIP4 Chính Hãng

2,959,000 VNĐ

HORIZON Chính Hãng

2,739,000 VNĐ

PULSE2 Chính Hãng

4,059,000 VNĐ

PULSE3 Chính Hãng

5,170,000 VNĐ

CHARGE4 Chính Hãng

4,389,000 VNĐ

CHARGE3 Chính Hãng

3,949,000 VNĐ

CLIP3 Chính Hãng

1,628,000 VNĐ

GO 2 Chính Hãng

935,000 VNĐ

JBL JR POP Chính Hãng

1,089,000 VNĐ